Priser & Betingelser

Bliv klogere på vores priser, så du undgår ubehagelige overraskelser.

PRISER GÆLDENDE FRA 2022:

Timepriser ex. moms

 • Timeløn faglært anlægsgartner 370 kr.-
  Prisen beregnes pr påbegyndt halve time, minimum én time. Timetælleren beregnes fra kørsel fra virksomheden og indtil retur. Servicevogn, Trailer og Maskiner er ikke inkluderet i timeprisen.

Miljøafgifter ex. moms

 • Servicevogn pr time 50 kr.-
  Dette dækker brændstof, og slitage, forsikringer & afgift på bil.

 • Større maskiner pr time 60 kr.-
  Dette dækker brændstof og slitage på maskiner.

 • Mindre maskiner pr time 40 kr.-
  Dette dækker brændstof, el og slitage på småmaskiner.

 • Trailer pr time 35 kr.-
  Dette dækker slidtage og afgift på traileren.

 • Genbrugspladsafgift 267,50 kr.- pr aflæsning
  (Dette er et gebyr der opkræves for bortskaffelse af erhverves affald, beløbet prissættes af den enkelte genbrugsstation)

  BEMÆRK AT FØLGENDE TILLÆG IKKE GÆLDER FASTE TILBUD, DA DE ALLEREDE ER INDBEREGNET I TILBUDET.

Betalingsmetoder

 • Hvordan betaler jeg?
  Efter arbejdet er udført vil du modtage en e-mail og en sms med en vedhæftet faktura som kan betales på flere forskellige måder.

 • Mobilepay
  Du kan betale med mobilepay direkte fra din faktura

 • Betaling via fi-kode
  Du kan betale via fi-kode fra din faktura.

 • Bankoverførsel
  Du kan også lave en bankoverførsel, info findes på fakturaen. Husk at oplyse faktura nr.

 • Betalingsbetingelser
  Som standard har vi en betalingsfrist på 8 netto dage, medmindre andet er aftalt på forhånd.

 • Ved overskridelse af betalingsfristen
  Overskrider man betalingsfristen vil du modtage en påmindelse efter 7 dage. efter 14 dage vil du modtage rykker nr. 1 på 100 kr.

Handelsbetingelser

 • Ordre betingelser
  Aflyses en accepteret tilbudsaftale af kunden, skal det ske senest 14 dage før arbejdet skal udføres. Derudover hæfter kunden for alle materialer og leveringsomkostninger der end måtte være i forbindelse med opgaven. De tabte arbejdstimer, hæfter du dog ikke for, medmindre opgaven er påbegyndt inden annulleringen finder sted.

 • Forbehold og ansvarsfraskrivelse
  Kalundborg Haveservice tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

 • Forudbetaling af materialer og maskineleje
  Ved større projekter opkræves betaling af alle udgifter til leje af maskiner samt, materialer og leveringsomkostninger forud for arbejdes påbegyndelse.

 • Ejendomsretten
  Vi forbeholder os ejendomsretten til leverede varer og materialer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt eventuelle renter og gebyrer er betalt fuldt ud.

 • Videregivelse af oplysninger
  Vi videregiver ingen data til tredjepart uden accept (samtykke) af Cookies. Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter (Google og Facebook) i det omfang disse oplysninger er kendt. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

 • Håndværkerfradrag 2022
  For at få fradrag i 2022 skal arbejdet skal være udført senest 31. marts, og det skal være betalt senest 31. maj.