Saltning og snerydning

Er du træt af at knokle i frost og kulde, så overlad trygt arbejdet til Kalundborg Haveservice

Skal Kalundborg Haveservice gøre dig en vintertjeneste?

Vi sørger for at du og din familie, gæster eller medarbejdere kan færdes trygt uden farer for at glide i is og sne, når i forlader hoveddøren på jeres matrikel. Vi rykker ud døgnets 24 timer hvis behovet er der.

REGLER FOR SNERYDNING

For alle grundejere og virksomheder i byer og bymæssige bebyggelser gælder den overordnede regel, at fortove og trapper, som grænser ud til offentlig vej deriblandt også private fællesveje, skal sneryddes snarest efter, at sneen er faldet. Ifølge loven betyder det, at områderne skal være ryddet og saltet mellem klokken 07:00-22:00 alle ugens dage, på nær søndag der gælder det fra 08:00-22:00.

Hvis huset eller virksomheden ligger på en privat fællesvej, kan man desuden have pligt til at rydde halvdelen af kørebanen ud for ejendommen. Endvidere skal pladsen omkring brandhaner og installationer til lysregulering altid holdes snefri. Skulle der opstå uheld eller ulykker på grund af misligholdelse af reglerne, kan man risikere at skulle betale erstatning. Manglende snerydning og saltning kan i værste-fald ende ud i bødestraf. Derudover kan myndighederne foretage glatførebekæmpelse på din regning.

HVAD KOSTER SALTNING & SNERYDNING?

Prisen for saltning og snerydning afhænger af hvor stort et areal der skal ryddes sne og saltes på.
Det kan være en fordel at få dine naboer med på at få saltet og ryddet sne, da det ofte giver en del rabat i sidste ende.